Kakšna je višina kazni?

NADZOR NAD NOVIMI PRAVILI


Nadzor nad novimi pravili bo izvajal Informacijski pooblaščenec RS. Kot rečeno, je rok za implementacijo sprememb 15. junij 2013, kot to določa 250. člen ZEKom-1. Do takrat imajo upravljavci spletnih mest čas, da svoje prakse uporabe piškotkov prilagodijo tako, da bodo skladne z novimi zahtevami zakonodaje – da obveščajo uporabnike o uporabi piškotkov in pridobijo privolitve za tiste piškotke, kjer je to potrebno. Po tem datumu bo Informacijski pooblaščenec dobil pristojnost za izvajanje nadzora, pri čemer bo upošteval prijete prijave, nadzor po uradni dolžnosti (brez prijave) pa bo sprožal na podlagi relevantnih kriterijev (npr. število obiskovalcev, tip spletne strani, obseg obdelave in kategorije osebnih podatkov ipd.) Prav tako lahko na Pooblaščenca naslovijo pritožbo vsi, ki menijo, da spletne strani kršijo njihove pravice in uporabljajo piškotke brez privolitve ali obvestila.

 

Za kršitelje 157. člena o piškotkih so v ZEKom-1 (235. člen) predvidene naslednje kazni:
• do 20.000 eurov za pravno osebo, ki velja za srednjo ali veliko gospodarsko družbo*;
200 do 1.000 eurov za pravno osebo, ki ne velja za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
100 do 500 eurov za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek.


* Glede na zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Čas do uvedbe novega zakona: Čas je potekel! Uredite svojo spletno stran, da bo v skladu z zakonom!
:

Novi zakon o piškotkih ZEKom-1

ZEKom-1 je stopil v veljavo sredi januarja 2013 in poenostavljeno povedano med drugim nalaga ...